Gezer Han

Gezer Han Anıtı Gezer Han (Moğolca: Гэсэр Хаан, Tibetçe: གེ་སར་རྒྱལ་པོ "Gesar Gyalpo", Azerice: Gezər Xan, Farsça: گسار خان, Macarca: Geszer Kán, Rusça: Гесар-хан veya Кесар) - Türk, Altay, Moğol ve Tibet efsanelerinde adı geçen söylencesel…

Etrüsk kurganları

Etrüsk yapıları, kendileri gibi zamanın içinde dağılıp gitmiş, yalnız muhteşem kurganaltı mezarları kalmıştır.Etrüskler evlerini, hatta tapınaklarını pişirilmemiş kerpiçten yapsalar da, öbür dünyanın varlığına inandıkları için, oradaki…